Внесувач за тип на сад

  • Кофа за довод на кокошка Внесувач на бункер за кокошка

    Кофа за довод на кокошка Внесувач на бункер за кокошка

    Овој фидер за пиле од бројлери старо од 1 до 15 дена.Бункер со 6 решетки и тава во форма „W“.Овие резултати покажуваат до 14% поголема конечна жива тежина.70-100 птици за по хранител.

    Најлесен и најефикасен систем за прилагодување на пилињата на системот за автоматско хранење.100% пластика со високо влијание, отпорна на UVA и UVB.Лесно склопување и складирање.